Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi
Ebru Şallı'nın babası toprağa verildi
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Omicron' uyarısı
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Omicron' uyarısı
Sokaktaki cinayette 2 sevgiliye tutuklama
Sokaktaki cinayette 2 sevgiliye tutuklama
Konyaaltı'ndan öğrencilere ücretsiz çorba
Konyaaltı'ndan öğrencilere ücretsiz çorba
11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:39

Antalyalı avukat arı kovanına çomak soktu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’yu rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürerken, konu yargıya da taşındı. Antalyalı Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, iptal kararı çıkması halinde daha önceki rektör atamalarının da tartışmalı hale geleceğini söyledi.

Antalyalı avukat arı kovanına çomak soktu...
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, münhasıran kanunla düzenlenen konularda Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkartamayacağını, YÖK Kanununda OHAL KHK’sı ile de olsa Cumhurbaşkanı kararnamesi ile değişiklik yapılamayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıdı.

Çalıkuşu, dilekçesinde, “OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir. Rektör ataması, OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konulardan değildir. OHAL döneminde TBMM’de karara bağlanmayan OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kendiliğinden kalkar” iddialarında bulundu. Çalıkuşu, atama işleminin iptalini, Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasını ve ilgili işleme dayanak oluşturan kararnamenin anayasaya aykırılık iddiasının değerlendirilmesini talep etti.

Çalıkuşu, Danıştay’da açtığı davanın dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve bunu düzenleyen anayasanın ülke insanlarının toplumsal sözleşmesi olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Dilekçede, şöyle denildi:

“İstemek hakkım”

“Bu ülkenin bir bireyi ve aynı zamanda bir hukuk insanı sıfatımla, anayasa gereği hukuk devleti olduğu kabul edilen yaşadığım ülkemde, devletin yükümlülüklerini anayasa ve hukuka bağlı olarak yerine getirmesini beklemek, istemek ve takipçisi olmak hakkımdır.

“Anayasaya aykırı”

2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Ocak 2021 tarihli, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması, anayasaya ve YÖK Kanuna aykırıdır. Bu nedenle iptal istemli bu davayı açmaktayım.”

Çalıkuşu, dilekçesinde, anayasaya aykırılık iddialarını şöyle sıraladı:

“Kararname ile yapılamaz”

1- Anayasa’nın 104.maddesinde Cumhurbaşkanı’nın görevleri belirlenmiştir ve Anayasa’nın uygulanmasını, Devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği de hüküm altına alınmıştır.

2- Anayasa’nın 104.maddesinde “Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” düzenlemesi vardır.

3- Anayasa’nın 130.maddesinde ise, “Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır” düzenlemesi vardır.

4- Anayasa’nın bağlayıcı bu hükümleri gereği üniversitelere rektör ataması özel kanunun belirlediği usule göre yapılacaktır. Bu kanunun adı YÖK Kanunudur. Rektör ataması usulü YÖK Kanununun 13.maddesinde belirlenmiştir.

5- Gene Anayasa’nın bağlayıcı “münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlenemez” hükmü ve “ Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz’ hükmü gereği YÖK Kanununa dair düzenleme hakkında da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlenemez, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile rektör ataması yapılamaz.

“OHAL KHK’sı kanunlaştırılmadı”

6- Ancak görevi Anayasa’nın uygulanmasını sağlamak olan Cumhurbaşkanı tarafından, OHAL Kararnamesi ile YÖK Kanunu’nun 13.maddesinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. Bu kararname 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL KHK’dır.

7- 09.07.2018 tarihli, 703 Sayılı OHAL KHK sı ile YÖK Kanununun 13. Maddesinde yapılan değişikliğe göre “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır” düzenlemesi yapılmıştır. Bu OHAL KHK’sının kanunlaşması ise yapılmamıştır.

8- Bu davada iptalini talep ettiğim 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması da 09.07.2018 tarihli 703 Sayılı OHAL KHK’sı ile yapılan değişikliğe göre gerçekleşmiştir. Ancak bu dayanak Anayasa’ya aykırı olduğu gibi, hali hazırda yürürlükten kalkmış olmalıdır.

“Meclis onayı yok”

9-  Anayasa’nın 120. Maddesine göre;

“Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

“OHAL dönemi ile ilgisi yok”

10- Bu durumda özetle Anayasa ve YÖK Kanunu hükümlerine; Münhasıran kanunla düzenlenen konularda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. YÖK Kanununda OHAL KHK sı ile de olsa Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile değişiklik yapılamaz. OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilir. Rektör ataması, OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konulardan değildir. OHAL döneminde TBMM’de karara bağlanmayan OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kendiliğinden kalkar.

“Kendiliğinden kalktı”

Özünde 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL KHK’sı ile YÖK Kanununda değişiklik yapılamaz ise de YÖK Kanunu 13.maddesini değiştiren 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı KHK’sı, OHAL döneminin sona ermesi ile kendiliğinden kalkmıştır. Eş anlatımla iptalini dava ettiğim 01.01.2021 tarihli 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’na dayanak olan, YÖK Kanunu’nun 13. Maddesini değiştiren 703 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı KHK’sı yürürlükten kalkmıştır.

“İptali gerekir”

11-Anayasa ve YÖK Kanunu hükümlerine açık aykırı olan, yasal hiç bir dayanağı bulunmayan 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’nın iptali gerekir.

Hukuk kırımı

12- Açık hukuka aykırılık hali ile birlikte bu ağır hukuk kırımı, kamuoyunda yaşanan infiale göre telafisi imkansız zararların meydana gelmesi şartı da gerçekleşmiş olmakla 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Sayılı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının, cevap süresi de beklenmesizin yürütmesinin durdurulmasına da karar verilmesini talep ediyorum.

13- Devamla; Yukarıda ayrıntılı izah ettiğim üzere 09.07.2018 tarih 703 sayılı OHAL KHK’sının YÖK Kanunun 13.maddesini kaldıran ve değiştiren hükümleri, anayasaya aykırı olduğundan, Anayasa’nın 152.maddesine göre ‘Anayasaya aykırılık iddasında’ da bulunmaktayım. Takdir ve değerlendirme şüphesiz Sayın Daire’ye ait olacaktır.”

Çalıkuşu, dilekçesinin sonunda, rektör atamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini, Cumhurbaşkanlığı’nın yanıtı beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasını, anayasaya aykırılık iddiasının değerlendirilmesini talep etti.

GÜN HABER SORDU

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, Gün Haber muhabirinin, 'Peki, başvurunuz üzerine Boğaziçi rektörünün ataması iptal erilirse, bu karar Akdeniz Üniversitesi dahil son dönem yapılan tüm rektör atamalarını etkiler  mi?.. O atamalar da iptal edilir mi?" sorusuna, 'Hayır... Bu iptal başvurusu sadece Boğaziçi rektörü için yapıldı. Ayrıca, geriye doğru etkili olmaz ama o atamalar tartışmalı hale gelir" cevabını verdi.

Kaynak: T24

 
Eğirdir'de okullarda İstiklal Marşı okundu
 
Burdur türküsüne Fransız sesi
YORUMLAR
Toplam 5 yorum var, 5 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
taner 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:18

"Kusur görmek isteyen m eziyet görmüyor, m eziyet görmek isteyen de küsür görmüyor." Böylece taraftar olup gerçeklerden uzaklasiyoruz. Sahi Sezer hangi şartlara gore hareket ediyordu? Kim işine göre hep haklıydı, doğru yapıyordu öyle mi? Hızlı gideni goxluklrtinden hala kurtulamadık. Yazık oluyor objektif düşünceye. .

Yorumu oyla      1      1  
Yağız 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:16

2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesine kifayetsiz A. Necdet Sezer en az oyu alan şahsı rektör olarak atadığında durumu protesto eden öğretim görevlilerine yapılan haksızlığı, şiddeti ve görevden uzaklaştırmaları nerenize sokmayı düşünüyorsunuz, o zaman aklınız nerdeydi? Boğaziçi nde konu rektör değildir, terör örgütlerinin ülkemize verdiği zararı görmeyen vatan hainidir.

Yorumu oyla      1      1  
demir 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:06

Yapılması gereken gayet açık ve net,bir yasa değişikliği ile Rektörleri Üniversiteler kendi içerisinde yapılan seçimle seçmeli ve birinci olan Rektör olarak göreve başlamalıdır.1980 ihtilalinden sonra getirilen bu YÖK herkes tarafından eleştiriliyor ama ne yazık ki iktidara gelenler 40 yıldır bunu değiştirmiyor.Siyasilerin işine geliyor,oysa üniversitelerden siyaset elini çekmeli,doğru olan bu olmasına rağmen aksine üniversiteler başta olmak üzere yargı,kışla,diyanet ve eğitim boğazına kadar siyasete gömüldü.O nedenledir ki hep geriye gidiş başladı.

Yorumu oyla      1      1  
bekir bülend özsoy 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:18

hadi bakalım.

Yorumu oyla      1      1  
Kullanıcı 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:08

Lütfen Akdeniz üniversitesi eski rektörü Mustafa Ünal’ın ataması masaya yatırılsın, İbrahim Demir daha fazla oy alırken rektör olarak neden atandı?

Yorumu oyla      1      1  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Mezbahane kasabına hayvansever ödülü vermek gibi olmuş
Akdeniz Üniversitesi, Antalya’da bulunan Türkiye’nin en büyük ağaç işleme ...
Leman'dan olay kapak
Mizah dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi’ne, AKP’den aday adayı olan ...
Fettah Tamince'nin Antalya'daki üniversitesine rektör ataması
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ...
 
Akdeniz Üniversitesi 179 kişiyi işe alacak
Akdeniz Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alımı için kadro açtı ve ilana çıktı.
Rektör hanıma kötü haber
ÇİN aşısını gönüllü olarak ilk yaptıran isimler arasında yer alan ve ‘Ben ...
Rektörü yanılttılar mı?
Antalya’da organ naklinin ilk yapıldığı Akdeniz Üniversitesi, bu yıl nakil ...
 
Antalya'da bir belediye adrese teslim ihalenin kitabını yazdı...
Dursun Gündoğdu yazdı
Akdeniz Üniversitesi evrenseldir
Yakup Alıcıgüzel/ GÖZLEMLERİM
Antalyalı Avukat Mesut Özderin duyurdu: Sırada 'Nefret' var
AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Özderin Avukatlık Bürosu'nun ...
 
Dursun Gündoğdu
Büyükşehire Dokuma’dan başkan çıkmaz
YAZARLAR
Turgut Güngör
Turgut Güngör
Umudunuz bitmesin
Serpil Nur Abiral
Serpil Nur Abiral
Bu yaşıma geldim böyle bir vahşet duymadım
İsa Altun
İsa Altun
NARKOTİK SUÇLAR VE UYUMA PROJESİ
Mesut Gürkan
Mesut Gürkan
23 yıl sonra yeniden
Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel
Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel
Yetki mi, sorumluluk mu?.. Hangisi önce gelir?
Nesrin Mater
Nesrin Mater
Biz kadınlar
Prof. Dr. Duran Canatan
Prof. Dr. Duran Canatan
Eşitlik Projesi
K. Kemal Derin
K. Kemal Derin
TİARTİ
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA GÜN HABER
ASTROLOJİ
Koç
 
21 Mart - 20 Nisan
 
Ana Sayfa Türkiye Antalya BURDUR ISPARTA Siyaset Turizm KAMPÜS Sağlık Ekonomi Spor
KünyeHakkımızda KünyeKünye İleti�YimIletisim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva